?

Log in

No account? Create an account
про козаченькiв та iнше - give if you want, get if you like [entries|archive|friends|userinfo]
Oleksandr Chornous

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

про козаченькiв та iнше [июл. 6, 2007|10:46 am]
Oleksandr Chornous
[Tags|, , ]

сёдня день графомана пусть будет. первый стишог - украинско-милитаристский:

залихвавацько мьюзік грає
жид горілку налива
молодий козак зі шрамом
у колибi танцюва

вже на дворi звечорiло
мiсяць над днiстром постав
молодий козак уп'яний
за столичком засинав

i наснилось парубковi
як татарськiє шаблi
шматувають його браткiв
гинуть вкрайiнськi сини

застонав вi снi вiд жалю
та подумав наперед:
як пойiдем до татарiв -
треба брати кулемет
СсылкаОтветить